Επικοινωνία

This post is also available in: English (Αγγλικά)


Γραφεία

AGRODRIP Α.Β.Ε.Ε.
Κεντρικά, ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Ο.Τ35|Είσοδος Γ
GR-57022 Σίνδος Θεσσαλονίκης
Τ: +30 2310 796731,+30 2310 795595,+30 2310 795596
F: +30 2310 796732
E: info@agrodrip.gr
AGRODRIP Α.Β.Ε.Ε.
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΑ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Ο.Τ41|Είσοδος Γ
GR-57022 Σίνδος Θεσσαλονίκης
Τ: +30 2310 570790
E: info@agrodrip.gr